Regeringen föreslår modernisering av miljöområdets tillståndsprocesser. Admin maj 29, 2024

Regeringen föreslår modernisering av miljöområdets tillståndsprocesser.

Blog
Regeringen föreslår ändringar i miljöbalkens tillståndsprocesser för att göra dem mer moderna, effektiva och förutsebara. Förslagen innebär samordning och effektivisering, ökad förutsägbarhet och öppenhet att öka tillgängligheten av information och underlätta medborgarnas möjlighet att påverka processer. Målet är att möta kraven på ett hållbart samhälle och en mer digitaliserad verklighet. Propositionen ska nu behandlas av riksdagen.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.