MÖD avslår bergtäkt på samebys betydelsefulla område Admin juli 3, 2024

MÖD avslår bergtäkt på samebys betydelsefulla område

Domar och rättsfall
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har avslagit en ansökan om bergtäkt på ett område av betydelse för en sameby, som används för vinterbete och flyttled för rennäringen. MÖD fann att tillståndet till verksamheten skulle försvåra bedrivandet av rennäringen, vilket är en påtaglig fråga för samebyarna.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.