Fastighetsrätt Admin juni 16, 2023
FASTIGHETSRÄTT

Frågor kopplade till fastigheter

SEJFER INFORMERAR
Vad innebär fastighetsrätt?

Inom fastighetsrätten skiljer sig tillämpningen från många andra rättsområden genom att den fokuserar på frågor som är direkt kopplade till en specifik fastighet. Till skillnad från andra rättsområden där tillämpningen avgörs utifrån vilka rättssubjekt (privatpersoner, bolag etc.) som agerar gentemot varandra, behandlar fastighetsrätten alla aspekter som berör den aktuella fastigheten.

I fastighetsrätten är fastigheten i sig självt det centrala och avgörande elementet. Oavsett vilka rättssubjekt som är involverade, är det fastighetens egenskaper, rättigheter och skyldigheter som är av primärt intresse. Detta innefattar bland annat äganderätt, nyttjanderätt, gränser, servitut, inteckningar, förvärv, överlåtelser och andra förhållanden som direkt relaterar till fastigheten.

Denna inriktning skiljer fastighetsrätten från många andra rättsområden där fokus ligger på förhållandet mellan olika rättssubjekt. Inom fastighetsrätten är det istället fastighetens status och regleringar som styr tillämpningen av lagar och förordningar.

När det gäller andra rättsområden görs vanligtvis en indelning baserat på olika rättsförhållanden. Här är några exempel på vanliga kategorier:

  • Avtalsrätt: Regler som styr avtal och förpliktelser mellan olika rättssubjekt.
  • Familjerätt: Rättsområdet som behandlar äktenskap, skilsmässor, föräldraansvar och andra frågor relaterade till familjelivet.
  • Straffrätt: Regler och bestämmelser som styr brott och straff för brott mot samhället.
  • Skatterätt: Lagar och föreskrifter som reglerar skattesystemet och skatteförpliktelser för privatpersoner och företag.
  • Förmögenhetsrätt: Området som hanterar äganderätt, testamenten, arv och andra rättsliga frågor som rör förmögenhetsförhållanden.

Sammanfattningsvis är fastighetsrätten unik genom sitt fokus på fastighetsspecifika frågor och skiljer sig från många andra rättsområden som utgår från relationen mellan olika rättssubjekt. Vid hantering av fastighetsrelaterade frågor är det viktigt att ha tillgång till juridisk expertis som specialiserat sig på fastighetsrättens komplexa och specifika regleringar.

Konkurs och obestånd

Översyn, anbud, överprövningar upphandlingsprinciper mm

Skattejuridik

Skatteplanering, optimeringar, överklaganden mm

Tvistlösningar

Medling i pågående tvister, kravbrev, stämingar mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister