Arbetsrätt Admin juni 16, 2023
ARBETSRÄTT

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

SEJFER INFORMERAR
Vad innebär arbetsrätt?

Arbetsrätten är en omfattande rättslig ram som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den består av ett stort antal lagar, praxis och regler som syftar till att skydda och reglera arbetskraften. Genom att följa arbetsrätten kan både arbetsgivare och arbetstagare säkerställa en rättvis och balanserad arbetsmiljö.

En viktig del av arbetsrätten är anställningsavtalet, som reglerar villkoren för anställningen. Detta omfattar bestämmelser om lön, arbetstid, arbetsmiljö, uppsägningsskydd och andra viktiga aspekter av arbetsförhållandet. Lagar som Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen är exempel på regler som fastställer grundläggande rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare.

Utöver de lagstadgade bestämmelserna kan arbetsrätten även påverkas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation som reglerar villkoren för anställda inom en viss bransch eller företag. Kollektivavtal kan komplettera eller ersätta vissa bestämmelser i lagstiftningen och syftar till att skydda arbetstagarnas intressen och säkerställa goda arbetsförhållanden.

Om du som arbetsgivare behöver stöd inom arbetsrättsliga frågor är det viktigt att söka råd från experter på området. Det kan vara till stor hjälp att konsultera juridiska experter med specialisering inom arbetsrätt för att säkerställa att du följer gällande lagstiftning och avtal. Vi finns här för att erbjuda arbetsrättsligt stöd och vägledning för att säkerställa att ditt företag agerar inom rättens ramar och att både arbetsgivare och arbetstagare behandlas på ett rättvist sätt. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp inom arbetsrättsområdet.

Konkurs och obestånd

Översyn, anbud, överprövningar upphandlingsprinciper mm

Skattejuridik

Skatteplanering, optimeringar, överklaganden mm

Tvistlösningar

Medling i pågående tvister, kravbrev, stämingar mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister