Företagsöverlåtelser Admin juni 16, 2023
FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Generationsskifte eller försäljning

SEJFER INFORMERAR
Kort om företagsöverlåtelser

Vid överlåtelse av ett företag finns det olika metoder som kan användas beroende på situationen och de specifika omständigheterna. En överlåtelse kan ske genom köp/försäljning, byte eller gåva. De två vanligaste metoderna vid företagsöverlåtelse är inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse.

Vid generationsskiften, när ett företag ska övergå till en ny ägare inom familjen, är det vanligt att överlåtelsen genomförs i form av en gåva. Detta innebär att den nuvarande ägaren ger bort företaget till den potentiella efterträdaren utan att kräva något ekonomiskt vederlag i utbyte. Gåvometoden används ofta för att underlätta smidiga övergångar och bevara familjeföretagets kontinuitet och värden.

Vid köp eller försäljning av ett företag kan antingen inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse vara aktuellt.

  • Inkråmsöverlåtelse innebär att företagets tillgångar, skulder och avtal överförs till en ny ägare. Det kan inkludera exempelvis inventarier, kundrelationer, varulager, immateriella tillgångar och avtal. Genom inkråmsöverlåtelse förvärvar köparen de specifika tillgångarna och åtar sig att ta över de associerade skyldigheterna och ansvarigheterna. Denna metod används vanligtvis när en ägare vill sälja eller förvärva specifika tillgångar och verksamhetsdelar utan att överta hela företaget.

  • Aktieöverlåtelse innebär att ägandet av företaget överförs genom försäljning eller köp av aktier. Genom att förvärva aktier i bolaget får köparen äganderätt och kontroll över företaget. Den nuvarande ägaren säljer sina aktier till den potentiella köparen, vilket ger köparen rätt till företagets tillgångar, verksamhet och ansvar. Aktieöverlåtelse används vanligtvis när en ägare vill sälja hela företaget och överlåta både tillgångar och ansvar till köparen.

Vid genomförande av en överlåtelse, oavsett metod, är det viktigt att involvera juridisk expertis för att säkerställa att överlåtelsen sker på ett korrekt och lagligt sätt. Det kan innefatta att upprätta och granska avtalsdokument, hantera eventuella skattefrågor och skydda parternas intressen under överlåtelsesprocessen.

Sammanfattningsvis finns det olika sätt att genomföra en överlåtelse av ett företag, inklusive köp/försäljning, byte och gåva. Vid köp/försäljning är inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse de vanligaste metoderna. Valet av metod beror på ägarnas avsikter, företagets struktur och övergångens specifika behov.

Konkurs och obestånd

Översyn, anbud, överprövningar upphandlingsprinciper mm

Skattejuridik

Skatteplanering, optimeringar, överklaganden mm

Tvistlösningar

Medling i pågående tvister, kravbrev, stämingar mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister