Kompetensområden Admin juni 16, 2023
VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Juridik för privatpersoner och företag

UPPTÄCK FÖRDELARNA
All juridisk expertis du behöver samlat på ett ställe
Arbetsrätt

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, kollektivavtal mm

Avtalsrätt

Sekretesförbindelser, samarbetsavtal, allmänna villkor mm

Entreprenadrätt

Juridiskt stöd inom underentreprenad, totalentreprenad, ABS18, ÄTA mm

Fordringsrätt

Fordringsförhållanden mellan borgenär och gäldenär, tvister mm

Fastighetsrätt

Frågor kopplade till fastigheter offentligt och civilt, speciell fastighetsrätt mm

Företagsöverlåtelser

Generationsskifte, värdering, avräkningsnota, aktieöverlåtelse mm

Konkurs och obestånd

Företagsrekonstruktioner, likvidationer, konkurser mm

Immaterialrätt

Patent, varumärkesskydd, upphovsrättslagstiftning mm

IT-rätt

Licensavtal för mjukvaror, IT-konsultavtal, SAAS, projektutveckling mm

Offentlig upphandling

Översyn, anbud, överprövningar upphandlingsprinciper mm

Skattejuridik

Skatteplanering, optimeringar, överklaganden mm

Tvistlösningar

Medling i pågående tvister, kravbrev, stämingar mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Sejfer Juridiskt
Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister