Avtalsrätt Admin juni 16, 2023
AVTALSRÄTT

Avtal mellan fysiska och juridiska parter

SEJFER INFORMERAR
Vad innebär avtalsrätt?

Ett kommersiellt avtal är ett avtal som ingås mellan företag eller näringsidkare. Det skiljer sig från ett konsumentavtal, där en privatperson köper en vara eller tjänst från ett företag. Inom det kommersiella avtalsområdet tillämpas särskilda regler och principer som tar hänsyn till de kommersiella intressena och förhandlingarna mellan företag.

När två företag ingår ett kommersiellt avtal finns det ofta en större grad av jämlikhet mellan parterna, eftersom båda bedriver verksamhet inom näringslivet. Avtalsvillkoren och förhandlingarna kan vara mer omfattande och komplexa än i konsumentavtal. Parterna kan förhandla fram specifika villkor som passar deras affärsbehov och överenskomna kommersiella förutsättningar.

Kommersiella avtal kan omfatta olika områden inom affärsverksamheten, såsom inköp av råvaror eller varor för försäljning, outsourcing av tjänster, licensiering av immateriella rättigheter, samarbetsavtal och mycket mer. Dessa avtal syftar till att reglera förhållandet och ansvarsfördelningen mellan företagen på ett sätt som är fördelaktigt och rättvist för båda parter.

Inom ramen för kommersiella avtal kan det finnas bestämmelser om betalningsvillkor, leverans- och kvalitetskrav, immateriella rättigheter, sekretess och konkurrensbegränsningar, force majeure, tvistlösning och andra viktiga aspekter av affärsrelationen. Parterna kan också välja att inkludera skräddarsydda villkor och klausuler för att skydda sina intressen och minimera risker.

Det är viktigt att vara medveten om att kommersiella avtal ofta kräver en mer detaljerad och professionell juridisk granskning för att säkerställa att avtalsvillkoren är tydliga, rättssäkra och i linje med gällande lagstiftning. Vid behov kan det vara fördelaktigt att söka juridisk rådgivning från specialiserade affärsjurister för att upprätta och förhandla kommersiella avtal på ett sätt som skyddar och gynnar din verksamhet.

Konkurs och obestånd

Översyn, anbud, överprövningar upphandlingsprinciper mm

Skattejuridik

Skatteplanering, optimeringar, överklaganden mm

Tvistlösningar

Medling i pågående tvister, kravbrev, stämingar mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister