Entreprenadrätt Admin juni 16, 2023
ENTREPRENADRÄTT

Underentreprenad, ÄTA och mycket mer

SEJFER INFORMERAR
Vad innebär entreprenadrätt?

När det gäller entreprenadarbeten inom byggsektorn kan olika situationer och parter vara involverade. Om beställaren är en konsument, det vill säga en privatperson som anlitar ett företag för bygg- eller renoveringsarbeten, så regleras entreprenaden av Konsumenttjänstlagen. Denna lagstiftning har tvingande regler som syftar till att skydda konsumentens intressen. Det innebär att det inte är tillåtet att avtala om sämre skydd för konsumenten än det som föreskrivs i lagen.

För entreprenader där beställaren är en näringsidkare, det vill säga ett företag eller en organisation, finns det ingen specifik tvingande lagstiftning. I dessa fall är parterna i det kommersiella förhållandet hänvisade till att förlita sig på avtal och allmänna lagar som Köplagen och Avtalslagen för att reglera sitt förhållande.

Inom byggentreprenader finns det olika entreprenadformer som kan vara mer lämpliga beroende på situationen och parternas behov. Det kan inkludera:

  • Underentreprenad: När en huvudentreprenör anlitar en annan entreprenör för att utföra en specifik del av arbetet.
  • Utförandeentreprenad: När entreprenören utför och ansvarar för hela byggprojektet.
  • Styrd totalentreprenad: En form av totalentreprenad där beställaren har en mer detaljerad styrning och kontroll över projektet.
  • Totalentreprenad: Entreprenören ansvarar för både planering och utförande av hela byggprojektet.
  • ÄTA (Ändringar och tillägg): När det behövs ändringar eller tillägg till befintligt entreprenadavtal.
  • Uppdragsavtal entreprenad: En form av avtal där entreprenören åtar sig att utföra specifika arbeten enligt beställarens önskemål.
  • Samverkansentreprenad: En form av entreprenad där parterna samarbetar och delar på ansvaret och riskerna för projektet.
  • Hantverkarformuläret: Ett standardiserat avtalsformulär som används inom vissa byggprojekt.
  • ABT06 och AB04: Allmänna bestämmelser för totalentreprenader som används i Sverige.
  • ABS18: Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.

Vi erbjuder juridiskt stöd inom dessa olika entreprenadområden och kan hjälpa er att navigera genom de olika avtalsformerna och tillämplig lagstiftning. Vårt team av erfarna affärsjurister kan ge er den juridiska hjälp ni behöver för att säkerställa att era entreprenadarbeten genomförs på ett rättssäkert sätt. Kontakta oss gärna för att diskutera era specifika behov och hur vi kan bistå er, till en fast månadskostnad, med juridiskt stöd inom entreprenadområdet.

Konkurs och obestånd

Översyn, anbud, överprövningar upphandlingsprinciper mm

Skattejuridik

Skatteplanering, optimeringar, överklaganden mm

Tvistlösningar

Medling i pågående tvister, kravbrev, stämingar mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister