Konkurs och obestånd Admin juni 16, 2023
KONKURS OCH OBESTÅND

När allt inte gått som planerat

SEJFER INFORMERAR
Kort om konkurser och obestånd

Obeståndsrätt är det rättsområde som behandlar situationen när både fysiska och juridiska personer inte kan uppfylla sina skuldförpliktelser. Inom obeståndsrätten regleras olika aspekter av hur borgenärer kan få betalt från personer eller företag som befinner sig i obestånd. För företag finns det tre huvudsakliga alternativ att överväga i en obeståndssituation: företagsrekonstruktion, likvidation eller konkursansökan. Var och en av dessa vägar har sina egna för- och nackdelar beroende på företagets specifika omständigheter.

Företagsrekonstruktion är en metod som syftar till att återuppbygga och återställa ett företags ekonomiska stabilitet och lönsamhet. Det innebär att företaget går igenom en omstruktureringsprocess där man försöker förhandla med borgenärerna och omorganisera företagets skulder för att skapa en hållbar ekonomisk grund. Företagsrekonstruktion kan vara fördelaktigt då det ger företaget en möjlighet att övervinna ekonomiska svårigheter och fortsätta sin verksamhet. Det kan dock vara en komplex process som kräver noggrann planering och samarbete med olika intressenter.

Likvidation är en annan väg att gå vid obestånd och innebär att företaget avvecklas. Tillgångarna säljs och intäkterna används för att betala av företagets skulder. Likvidation kan vara lämpligt om företaget inte har utsikter att återhämta sig eller om det inte finns några realistiska möjligheter till rekonstruktion. Nackdelen med likvidation är att företaget upphör att existera och att ägarna förlorar kontrollen över verksamheten.

Konkursansökan innebär att företaget anses vara insolvent och en konkursförvaltare utses för att hantera företagets tillgångar och skulder. Målet är att fördela tillgångarna rättvist bland borgenärerna. Konkurs kan vara en fördelaktig lösning när det inte finns någon möjlighet till rekonstruktion eller likvidation. Det kan dock innebära att företagets ägare förlorar kontrollen över företaget och att det kan bli svårt att återhämta sig ekonomiskt.

Inom området obestånd och obeståndsrätt kan det vara till stor hjälp att ha tillgång till juridisk support och expertis. Vi erbjuder juridiskt stöd inom detta område till en fast månadskostnad. Vår erfarna personal kan hjälpa er att navigera genom de olika alternativen och utforma den bästa strategin för ert företag. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera era specifika behov och få den juridiska support ni behöver i en obeståndssituation.

Arbetsrätt

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, kollektivavtal mm

Avtalsrätt

Sekretessavtal, samarbetsavtal, allmänna villkor mm

Entreprenadrätt

Juridiskt stöd inom underentreprenad, totalentreprenad, ABS18, ÄTA mm

UPPTÄCK FÖRDELARNA

Bli medlem hos Sveriges snabbast växande juristbyrå

Vi är ett snabbväxande bolag med många järn i elden. Sedan start har vi haft fokus att hjälpa företag och privatpersoner med trygghet och juridik i vardagen. Idag är vi även aktiva inom digital media, webbdesign och utvecklar SejferAI för AI-integrerade tjänster i syfte maximera produktiviteten hos oss och våra medlemmar.

Personlig konsultation
Dina behov, vår styrka

Vi går igenom ditt ärende och ser till att du får den bästa lösningen för dig

Lösningsorienterat

När vi har en plan börjar vårt arbete att sätta upp en vinnande strategi

Vi utvecklar er juridiska strategi för hela organisationen
Strategisk planering
Strategier och mål

De bästa tvisterna är de som går att lösa genom en välarbetad juridisk strategi

Kundnöjdhet

Våra konsulter skapar en skräddarsydd strategi som fungerar för ditt företag

Vad passar för er verksamhet?
Skräddarsydd lösning
Intäktsoptimering

Med oss bakom dig slipper du tänka på allt krångel eller kostnader med jurister

Strategi och planering

Till en fast månadskostnad sköter vi den strategin som passar dig bäst

Vi arbetar med specialister i de områden som krävs
Områdesexpertis
Företagets struktur

Vi optimerar er företagsstruktur för att på bästa sätt spegla strategin

Innovativa lösningar

Våra jurister kan mycket inom de flesta ämnesområden som du behöver

ARBETA MED OSS

Boka en kostnadsfritt möte med en av våra jurister