Hovrätten i Göteborg: Tvister om unionsrätt får ej undandras domstolssystemet Admin juli 3, 2024

Hovrätten i Göteborg: Tvister om unionsrätt får ej undandras domstolssystemet

Domar och rättsfall
Hovrätten i Göteborg har ogiltigförklarat en skiljedom som meddelats med stöd av energistadgefördraget mellan tre investeringsbolag och Italien, eftersom tvister rörande myndigheters tillämpning av unionsrätten inte får undandras unionens domstolssystem. Beslutet visar på vikten av att följa unionsrätten och respektera rättsstaten även vid tvister som avgörs genom skiljeförfarande.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.