Vårdnadshavare har rätt att företräda barn vid underhållsbidrag Admin juli 2, 2024

Vårdnadshavare har rätt att företräda barn vid underhållsbidrag

Domar och rättsfall
Vårdnadshavare har rätt att företräda sina barn i frågor om underhållsbidrag för förfluten tid enligt en ny dom från Högsta Domstolen. Domstolen betonade att vårdnadshavaren har ansvar för barnets ekonomiska situation oavsett om denne bor med hen eller ej.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.