JO kritiserar Svea hovrätt för långsam handläggning Admin juli 2, 2024

JO kritiserar Svea hovrätt för långsam handläggning

Domar och rättsfall
Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Svea hovrätt för långsam handläggning av ett brottmål. JO påpekar att handläggningstiden på över 22 månader strider mot rättssäkerhetsprincipen och betonar vikten av att domstolarna har tillräckliga resurser för att arbeta effektivt. JO tar även upp generella handläggningstider i brottmål i Sverige och betonar att det är viktigt att arbeta för att förbättra rättssäkerheten för alla inblandade.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.