Minskade vishingbrott efter SVT:s granskning – ett trendbrott i bedrägeribekämpningen Admin juli 3, 2024

Minskade vishingbrott efter SVT:s granskning – ett trendbrott i bedrägeribekämpningen

Nyheter

De så kallade vishingbrotten, där främst äldre personer utsätts för bedrägerier per telefon, har minskat markant sedan SVT:s Uppdrag granskning uppmärksammade bedragarnas metoder tidigare i år. Nya siffror från polisen visar att antalet anmälningar har sjunkit betydligt, vilket pekar på ett positivt trendbrott i bekämpningen av denna typ av brottslighet.

Vishing – en växande hotbild

Vishing, en form av telefonbedrägeri där bedragare manipulerar sina offer att lämna ut känslig information, har varit en växande oro. Under förra året ökade denna brottslighet med 36 procent och brottsvinsterna uppskattades till över 700 miljoner kronor, enligt polisen. Ofta riktar sig dessa bedragare mot äldre personer, som genom rädsla och manipulation övertalas att ge ifrån sig viktiga bankuppgifter eller till och med pengar.

Uppdrag gransknings roll

I februari i år sände SVT Uppdrag granskning ett program som noggrant avslöjade metoderna bakom vishingbedrägerierna. Programmet fick stor uppmärksamhet och skapade en våg av reaktioner från både allmänheten och institutioner.

– Vi ser ett mycket glädjande trendbrott, säger Stefan Lundberg, seniorutredare på Nationellt bedrägericentrum till SVT.

Enligt månadsstatistik från Nationellt bedrägericentrum vid NOA minskade anmälningarna om vishingbrott från cirka 3 100 i februari till drygt 1 700 i april. Trots att april traditionellt sett har ett lägre inflöde av anmälningar, visar siffrorna en tydlig nedgång i antalet brott.

Minskade brottsvinster

Den positiva trenden återspeglas även i de siffror som rör brottsvinster. Under årets första kvartal minskade de totala brottsvinsterna från vishing med 28 procent jämfört med samma period förra året. Trots att bedrägerierna fortfarande genererade 159 miljoner kronor, är detta en minskning med 61 miljoner kronor.

Förbättrade säkerhetsåtgärder

Efter Uppdrag gransknings avslöjande har banker och andra institutioner intensifierat sina säkerhetsåtgärder. Beslutet från branschorganisationen Bankföreningen att stärka säkerheten har redan börjat visa resultat.

– Det var nog det som gjorde att regeringen, banker, och även polisen intensifierade sitt arbete, säger Stefan Lundberg om programmet.

En av de banker som sett en tydlig nedgång i bedrägerierna är Nordea. Per Långsved, Sverigechef på Nordea, betonar vikten av fortsatt arbete för att säkerställa att bedrägerierna minskar ytterligare.

– Det är fortfarande en gedigen lista av åtgärder som är kvar, och vi är inte där vi ska vara, men vi är på god väg, menar Per Långsved i ett uttalande till SVT.

Sejfers arbete mot bedrägerier fortsätter

En annan viktig aktör i bekämpningen av vishingbrott är vi på Sejfer, som arbetar med att skydda individer mot olika former av bedrägerier. Sejfer har utvecklat tekniker och tjänster som hjälper både privatpersoner och företag att identifiera och skydda sig mot bedrägeriförsök.

Genom utbildning, tekniska lösningar och samarbete spelar Sejfer en central roll i att minska antalet vishingbrott. Vår insatser har bidragit till att öka medvetenheten om riskerna och stärka skyddet för potentiella offer.

Framtiden för bedrägeribekämpning

Trots de positiva siffrorna och den tydliga nedgången i vishingbrott, är det viktigt att fortsätta arbetet för att säkerställa långsiktig framgång. Myndigheter, banker och företag som Sejfer måste fortsätta samarbeta för att utveckla och implementera effektiva åtgärder mot bedrägerier.

Med ökad medvetenhet och förbättrade säkerhetsåtgärder kan vi hoppas på att se en fortsatt minskning av vishingbrott och andra typer av ekonomisk brottslighet. Den senaste tidens framsteg visar att det är möjligt att göra skillnad, men det kräver fortsatt engagemang och samarbete från alla berörda parter.

Slutsats

Den senaste tidens nedgång i vishingbrott visar på vikten av medvetenhet och samarbete i bekämpningen av bedrägerier. Tack vare Uppdrag gransknings avslöjande och de påföljande åtgärderna från myndigheter och banker, har vi sett ett positivt trendbrott. Fortsatt arbete och engagemang är avgörande för att bygga vidare på denna framgång och säkerställa att bedrägerierna fortsätter att minska.