Hovrätten avgör tvist om testamente Admin juli 3, 2024

Hovrätten avgör tvist om testamente

Domar och rättsfall
En förlikning har nåtts i en tvist där en kvinna, efter att ha fått råd av sin advokat, förlorade en del av sitt arv till förmån för en vän. Efter kvinnans död ansåg kvinnans brorson att testamentet var ogiltigt på grund av rådgivningen. Testamentstagaren har nu åtagit sig att betala 6,1 miljoner kronor till arvtagaren, men domstolen har inte bedömt advokatens rådgivning som oaktsam.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.