Mer än hälften av svenska kryptocertifikathandlare har förlorat pengar Admin maj 16, 2024

Mer än hälften av svenska kryptocertifikathandlare har förlorat pengar

Nyheter

En ny analys från Finansinspektionen (FI) avslöjar att över hälften av de svenskar som handlat med kryptocertifikat de senaste sex åren har förlorat pengar på sin investering. Detta trots att den underliggande marknaden har stigit med uppemot 500 procent under samma period.

Enligt FI har cirka 200 000 svenskar valt att investera i kryptocertifikat mellan januari 2018 och mars 2024. Kryptocertifikat är värdepapper som följer prisutvecklingen på kryptotillgångar som Bitcoin och Ethereum.

Majoriteten av de svenska investerarna valde att satsa relativt små summor, med en medianinvestering på cirka 9 800 kronor.

Trots den kraftiga uppgången på kryptomarknaden visar FI:s analys att 53 procent av de som handlat kryptocertifikat och sålt av hela sitt innehav under perioden gjort en förlust.

Mathias Lien Oskarsson, analytiker på FI, pekar på att de kraftiga kursrörelserna i kryptotillgångar inte bara går uppåt utan också nedåt. Det gör det svårt för investerare att välja rätt tidpunkt att investera i dessa tillgångar, särskilt med tanke på deras volatilitet.

Det är främst yngre personer som har handlat kryptocertifikat, och åtta av tio av investerarna var män.

En bidragande faktor till svårigheten att bedöma kryptotillgångarnas värde är att de är svårvärderade och saknar inneboende värde i form av kassaflöden eller fysiska tillgångar. FI uppskattar att de svenska investerarna har betalat cirka 320 miljoner kronor i avgifter för att investera i kryptocertifikat.

Även om priserna på kryptotillgångar har nått nya rekordnoteringar under slutet av 2023 och början av 2024, har antalet transaktioner i förhållande till prisutvecklingen minskat. Dessutom har 60 procent av alla som handlat kryptocertifikat sålt av hela sitt innehav och inte investerat i dem igen.

FI:s analys pekar på behovet av att vara försiktig och välunderrättad när man investerar i kryptotillgångar, och betonar vikten av att förstå riskerna innan man gör en investering på denna volatila marknad.