Branden på Lisebergs Oceana: Svetsning pekas ut som möjlig orsak Admin maj 16, 2024

Branden på Lisebergs Oceana: Svetsning pekas ut som möjlig orsak

Nyheter

En tillbudsrapport till Arbetsmiljöverket avslöjar nu att branden som bröt ut på Liseberg Oceana Vattenvärld i Göteborg startade vid svetsning av vattenrutschbanan. Detta rapporterar Göteborgs-Posten och bekräftas av åklagaren för SVT som en av huvudteorierna.

Det har länge spekulerats kring orsaken till den omfattande branden som inträffade den 12 februari på byggplatsen för den nya vattenparken. Men det är först nu som myndigheterna går ut med mer konkreta uppgifter om händelsen.

I rapporten till Arbetsmiljöverket beskrivs att branden startade vid svetsning av vattenrutschbanan och ger en kortfattad överblick av händelseförloppet när polisen anlände till platsen.

Maria Johansson, miljöåklagare och förundersökningsledare, kommenterar att det ännu inte är bekräftat att svetsningen är den definitiva orsaken till olyckan, men att det är en av de ledande teorierna som utreds. Hon förklarar att bilder från platsen tydligt visar var branden startade och att man vet att svetsningsarbete utförts på den platsen.

Branden på Liseberg Oceana Vattenvärld var en tragisk händelse som resulterade i en persons död och flera lindriga skador samt omfattande materiella skador på anläggningen.

Utredningen pågår fortfarande och det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om vad som orsakade branden. Men att svetsning pekas ut som en av de huvudsakliga teorierna är ett viktigt steg i att förstå och förebygga liknande händelser i framtiden.