Polisman kvarblir i häkte efter hovrättsbeslut Admin maj 15, 2024

Polisman kvarblir i häkte efter hovrättsbeslut

Nyheter

En polisman som misstänks för våldtäkt kommer att fortsätta att vara häktad efter att hovrätten har avslagit hans överklagande. Detta beslut fattades efter att polismannen, som anklagas för en våldtäkt som påstås ha ägt rum förra året, omhäktades av Attunda tingsrätt.

Hans försvarare, Björn Hurtig, hade i överklagandet yrkat att polismannen antingen skulle friges helt eller friges under förutsättning att han ålades reseförbud och anmälningsskyldighet. Hurtig påpekade att polismannen inte hade gjort några försök att undandra sig lagföring eller straff under de åtta månader som gick mellan den påstådda våldtäkten och målsägandens polisanmälan. Dessutom hävdade försvararen att det var osannolikt att polismannen skulle riskera sitt yrkesliv för att undvika ett eventuellt straff på 2,5 års fängelse.

Försvaret underströk även att polismannens mentala hälsa hade försämrats märkbart under tiden i häktet, där han som polis inte lämnades i fred av andra intagna.

Trots detta beslutade Svea hovrätt att avslå överklagandet utan att ge någon närmare motivering.