Finansinspektionen utreder intressekonflikter hos förmedlare av sparförsäkringar Admin maj 15, 2024

Finansinspektionen utreder intressekonflikter hos förmedlare av sparförsäkringar

Nyheter

Finansinspektionen (FI) har meddelat att de genomför en djupgående analys av ersättningar, provisioner och potentiella intressekonflikter bland försäkringsförmedlare som distribuerar sparförsäkringar. Detta beslut kommer som en reaktion på upptäckten att vissa försäkringsrådgivare kan tjäna höga provisioner vid försäljning av sparförsäkringar, som ibland kan vara både dyra och olämpliga för den enskilde konsumenten.

Enligt Lina de Neergaard, senior finansinspektör på avdelningen för försäkringstillsyn, är det av yttersta vikt att konsumenterna kan lita på att deras individuella behov styr vid finansiell rådgivning. Dock har det blivit alltmer tydligt att så inte alltid är fallet.

Den fördjupade analysen som FI genomför kommer att undersöka hur provisioner och ersättningar struktureras hos försäkringsförmedlare samt hur dessa bolag arbetar för att motverka eventuella intressekonflikter. Över 200 försäkringsförmedlare kommer att vara delaktiga i denna granskning.

FI har skickat ut enkäter till de berörda försäkringsbolagen, och de förväntar sig svar angående hur ersättningar från produktbolag, försäkringsföretag och den egna koncernen fördelas i förhållande till den rådgivning som ges till kunden. Dessutom kommer FI att samla in information om ersättningar till anställda försäkringsförmedlare för att få en tydligare bild av de drivkrafter som ligger bakom försäkringsdistributionen.

Den här analysen är ett viktigt steg för att säkerställa att konsumenternas intressen är i första hand vid finansiell rådgivning och för att skapa en mer transparent och ansvarsfull försäkringsmarknad.