Dubai-läckan och svenskarna Admin maj 15, 2024

Dubai-läckan och svenskarna

Nyheter

En omfattande läcka av information från Dubai har avslöjat detaljer kring hundratusentals fastigheter i staden under perioden 2020 till 2022. Läckan inkluderar information om vilka som står som registrerade ägare till dessa fastigheter och har fått internationell uppmärksamhet efter att den delats med olika medieorganisationer och forskningsinstitut runt om i världen.

SVT:s Uppdrag granskning har identifierat 887 svenskar som registrerade ägare till fastigheter i Dubai under något eller båda dessa år. Vad som väcker störst uppmärksamhet är att 66 av dessa svenskar är antingen dömda för brott, har skulder till staten eller erhåller bidrag i Sverige.

Informationen som har läckt kom först till Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), en organisation baserad i Washington D.C. som forskar om internationell brottslighet och konflikter. Därefter delades materialet med norska E24 och Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), som i sin tur delade det med ett internationellt nätverk av journalister.

Det dataunderlag som läckan bygger på kommer från en serie av läckor från Dubai Land Department. Uppdrag granskning har verifierat identiteten på de svenska individerna som finns med i läckan, vilket har kastat ljus över svenskars investeringar och verksamhet i Dubai.

Enligt beräkningar från forskare vid The EU Tax Observatory i Paris och Skatteforsk – Centre for Tax Research i Norge, ägde svenskar fastigheter i Dubai till ett värde av totalt 430 miljoner USD under 2022. Detta motsvarar omkring 4,3 miljarder kronor och ger en inblick i omfattningen av svenskars ekonomiska engagemang i regionen.

Denna läcka av information om svenskarnas fastighetsinnehav i Dubai kastar en nyanserad bild över svenskars ekonomiska aktiviteter och kan leda till ytterligare granskning av de individer som finns med i listan, särskilt de som har kopplingar till brottslig verksamhet eller skulder till staten.