Bankföreningen presenterar åtgärder för ökat kundskydd Admin maj 15, 2024

Bankföreningen presenterar åtgärder för ökat kundskydd

Nyheter

Under måndagen samlades representanter från bankerna, Svenska Bankföreningen och Polismyndigheten för att presentera en serie åtgärder för att stärka kundskyddet och minska möjligheterna för kriminella att utnyttja bankernas produkter för bedrägerier. Detta följer på ett tidigare möte mellan samma parter i februari, där man diskuterade sätt att förbättra samarbetet mellan bankerna och polisen för att bekämpa bedrägerier.

Hans Lindberg, vd för Bankföreningen, betonade att trots de stora satsningar som bankerna har gjort inom det brottsförebyggande arbetet behöver arbetet för att bekämpa bedrägerier stärkas ytterligare. Han framhöll vikten av att öka tryggheten för kunderna och minska de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet.

Enligt Bankföreningen kommer de åtgärder som presenterats inkludera utveckling av system för övervakning av transaktioner och anpassning av produktutbudet. Detta innebär bland annat möjligheten att införa tidsfördröjningar av vissa transaktioner och att sätta beloppsgränser för betalningar på ett säkert sätt. Dessutom kan kunder erbjudas extra kontroll vid betalningar, såsom notifieringar eller krav på godkännande från en betrodd person.

Bankföreningen meddelar att detaljerna i åtgärdspaketet inte är offentliga av säkerhetsskäl, men de är utformade i dialog med polisen och kommer att följas upp inom Bankföreningen.

En central åtgärd som framhävs är bankernas förmåga att blockera användningen av tjänster som Swish och BankID för bedragare och penningmålvakter mer effektivt. Detta förväntas ge bankerna bättre möjligheter att förhindra bedrägerier och stoppa penningmålvakter. Lindberg poängterar att bankerna gör allt de kan för att förhindra att fler människor blir offer för bedrägerier, men att det krävs gemensamma insatser från hela samhället för att effektivt bekämpa brottsligheten.