TikTok växer som nyhetskanal bland unga Admin maj 14, 2024

TikTok växer som nyhetskanal bland unga

Nyheter

Enligt 2023 års Mediebarometer är svenskarnas mediekonsumtion på en fortsatt hög nivå, där den digitala medieutvecklingen fortsätter att forma vårt sätt att ta del av nyheter och underhållning. Men medan traditionella medier som dagstidningar ser en nedgång i prenumeranter, växer en oväntad spelare – TikTok – som en betydande nyhetskanal, särskilt bland unga.

Mediebarometern visar att svenskarna i genomsnitt ägnar sig åt sju timmar med mediekonsumtion varje dag. Rörlig bild fortsätter att vara det dominerande formatet, där nio av tio svenskar regelbundet konsumerar rörlig bild i olika former, inklusive serier, nyheter och sociala medier.

När det gäller nyhetskonsumtion är public service fortfarande den mest populära källan. Under 2023 tog 51 procent av befolkningen del av SVT och 41 procent av SR under en genomsnittlig dag, jämfört med 33 procent som läste dagstidningar.

Trots ökningen av hushåll med en dagstidningsprenumeration under pandemin, visar Mediebarometern att antalet prenumeranter nu minskar. Från 42 till 40 procent av befolkningen prenumererade på en morgontidning under 2023, vilket delvis tillskrivs de ekonomiska utmaningarna som många mötte det året.

En intressant trend som Mediebarometern pekar på är TikToks växande roll som nyhetskanal. Ungefär 10 procent av befolkningen tar nu del av nyheter via TikTok, och bland åldersgruppen 15-24 år är siffran ännu högre med hela 46 procent som använder plattformen för nyhetskonsumtion.

”TikTok har blivit en av de viktigaste nyhetskanalerna för unga idag,” säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom till SVT. ”Denna utveckling visar på hur digitala plattformar kontinuerligt förändrar hur vi tar emot och delar med oss av nyheter och information.”

Detta skifte i medielandskapet understryker behovet av att traditionella medier anpassar sig till en alltmer digitaliserad publik och integrerar nya plattformar som TikTok för att nå ut till olika målgrupper på ett effektivt sätt.