Advokat utesluts från Advokatsamfundet Admin maj 14, 2024

Advokat utesluts från Advokatsamfundet

Nyheter

En kvinnlig advokat, specialiserad på ekonomisk brottslighet och välrenommerad inom sitt område, har uteslutits från Advokatsamfundet med omedelbar verkan. Beslutet kom efter allvarliga anklagelser om att hon smugglat ut brev från en häktad före detta mäklare, brev som enligt uppgifter innehöll instruktioner om hur miljonbedrägerier skulle döljas.

Under en häktningsförhandling i december, där den före detta mäklaren stod inför anklagelser om att ha lurat till sig drygt tio miljoner kronor från ett dödsbo i samband med en fastighetsförsäljning i Danderyd, ska advokaten ha agerat som förmedlare av brev från den häktade till dennes familj och en affärskollega.

Expressen rapporterar att advokaten fotograferade innehållet i breven och skickade bilderna till mäklarens hustru, som i sin tur delade informationen med den före detta affärskollegan. Brevens innehåll avslöjade detaljer kring bedrägerierna, inklusive förfalskade affärer för att erhålla handpenningar.

Advokaten har bekräftat att hon fotograferade och skickade bilderna, men hävdar att hon inte förstod innehållet i breven. Trots detta följde hon upp om mottagarna hade utfört de instruktioner som framgick i breven.

Efter att Ekobrottsmyndigheten informerades om breven och dess innehåll lämnade advokaten sitt uppdrag som offentlig försvarare och angav ”advokatetiska skäl” som anledning till sitt beslut.

Beslutet att utesluta advokaten från Advokatsamfundet är en markering av det allvarliga i de anklagelser som riktats mot henne och den påstådda roll hon spelade i att underlätta och dölja brottslig verksamhet. Det återstår att se vilka rättsliga konsekvenser detta kommer att få för advokaten och om hon kommer att ställas till svars för sin medverkan i brottslighet.