Bedrägerier mot äldre Admin december 11, 2022

Bedrägerier mot äldre

Blog

Bedrägerier mot äldre är ett allt vanligare problem i vårt samhälle. Dessa bedrägerier innebär att äldre personer blir utsatta för olika typer av bluffar och försök att lura dem på pengar eller andra värdefulla saker. Ofta riktar sig bedrägarna mot äldre personer eftersom de kan upplevas som lättare att lura och mer sårbara.

En vanlig typ av bedrägeri mot äldre är telefonbedrägerier. Detta innebär att bedrägaren ringer upp den äldre personen och på olika sätt försöker lura dem att skicka pengar eller avslöja personliga uppgifter. Bedrägaren kan till exempel utge sig för att vara från en bank och behöva bekräfta personuppgifter för att kunna fortsätta med en överföring. Eller så kan de påstå att de är en släkting som behöver hjälp med att skicka pengar snabbt.

En annan vanlig form av bedrägeri mot äldre är hembesöksbedrägerier. Detta innebär att bedrägaren ringer upp den äldre personen och påstår att de behöver komma förbi för att utföra en tjänst, till exempel att fixa något i hemmet eller att leverera en vara. När bedrägaren sedan kommer förbi kan de försöka lura den äldre personen att betala för en dyrare tjänst än vad som avtalades, eller att lämna ifrån sig värdefulla saker som smycken eller kontanter.

Det är viktigt att äldre personer är uppmärksamma på dessa bedrägerier och inte låter sig luras. Om någon ringer upp och påstår att de är från en bank eller liknande, är det bäst att lägga på.