Elbolag vinner tvist mot Länsstyrelsen om arkeologisk utredning Admin juli 2, 2024

Elbolag vinner tvist mot Länsstyrelsen om arkeologisk utredning

Domar och rättsfall
Kammarrätten har upphävt ett beslut av Länsstyrelsen som krävde att ett elbolag skulle stå för kostnaderna för en arkeologisk utredning i en skog. Kammarrätten ansåg att beslutet saknade fog och var ogiltigförklarat. Beslutet var en del av en tvist kring kabelförläggning i området. Elbolaget hade redan utfört en egen undersökning av området och hittade inga kulturhistoriska lämningar. Elbolagets VD betraktade Kammarrättens beslut som ett viktigt prejudikat för framtida tvister mellan elbolag och myndigheter.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.