Spotify döms att betala 40 miljoner i sanktionsavgift Admin juli 1, 2024

Spotify döms att betala 40 miljoner i sanktionsavgift

Domar och rättsfall
Musikstreamingstjänsten Spotify ska betala en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor till följd av överträdelser av dataskyddsförordningen. Det beslutade Förvaltningsrätten efter en granskning från Integritetsskyddsmyndigheten. Spotify hade bland annat lagrat personuppgifter längre än vad som var nödvändigt och bristande rutiner för att radera personuppgifter. Spotify motsatte sig beslutet och överklagade till Förvaltningsrätten som sänkte sanktionsavgiften från den rekommenderade summan på 58 miljoner kronor.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.