HD: skolor måste erbjuda särskilt stöd Admin juli 1, 2024

HD: skolor måste erbjuda särskilt stöd

Domar och rättsfall
En ny dom från Högsta domstolen (HD) påminner skolor om deras skyldighet att erbjuda särskilt stöd för elever med funktionsnedsättningar. Domstolen fastställde att en skola var skyldig att betala skadestånd efter att ha brutit mot skollagens regler om stöd.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.