Ombudsmän kan inte automatiskt bryta preskriptionen Admin juni 28, 2024

Ombudsmän kan inte automatiskt bryta preskriptionen

Domar och rättsfall
En ombudsman kan inte automatiskt anses företräda ett bolag på ett sådant sätt att det bryter preskriptionen, enligt en dom från Hovrätten. En man har förlorat sin talan på grund av preskription trots att hans ombudsman skickade in en förhandlingsframställan till bolagets ombud. Domstolen påpekar att det behöver finnas tydliga bevis för att ombudsmannen har haft ett sådant uppdrag som bryter preskriptionen.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.