Kammarrätten nekar kvinna assistans under arbetspendling Admin juni 27, 2024

Kammarrätten nekar kvinna assistans under arbetspendling

Domar och rättsfall
En kvinna i Sverige har förlorat sin rätt till personlig assistans i samband med bilresor till och från arbetet efter att Kammarrätten beslutat att hennes behov inte räknas som personliga hjälpbehov. Beslutet har väckt frågor kring vad som räknas som personliga hjälpbehov och när assistans ska anses nödvändig. Kvinnan hävdar att beslutet strider mot lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att det kan göra det svårt för andra personer med funktionsnedsättning att ta sig till och från arbetet.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.