Ungerns adoptionslagstiftning döms ut av Kammarrätten Admin juni 26, 2024

Ungerns adoptionslagstiftning döms ut av Kammarrätten

Domar och rättsfall
Ungerns adoptionslagstiftning bryter mot grundläggande principer i barnkonventionen och Haagkonventionen, enligt en dom från Kammarrätten. En ideell förening som arbetar med adoptionsförmedling i Ungern fick inte fortsatt auktorisation. Domstolen kräver en transparent och rättssäker adoptionsprocess som prioriterar barnets behov och rättigheter. Tidigare problem med misskötsel och diskriminering har inte adresserats tillräckligt, enligt domstolen. Auktorisation för flera adoptionsföreningar kan dras tillbaka. Domar påverkar inte enskilda adoptioner som redan har godkänts av myndigheter i Ungern eller andra länder.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.