Kammarrätten tar beslut om felaktig deklaration Admin juni 26, 2024

Kammarrätten tar beslut om felaktig deklaration

Domar och rättsfall
En man som hade ansökt om att inte betala skattetillägg på grund av en felaktig uppgift i sin deklaration har fått rättvisa efter en lång rättsprocess, där Kammarrätten beslutade att hans uppgift inte kunde anses oriktig. Beslutet sätter en tydlig gräns för vad som räknas som en oriktig uppgift i en deklaration och ger hopp för människor som kämpar för sin rätt.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.