Kammarrätten förändrar skolskjutsbedömning i kommunerna Admin juni 26, 2024

Kammarrätten förändrar skolskjutsbedömning i kommunerna

Domar och rättsfall
En elev som valt en annan skola än den som kommunen hade valt åt eleven nekades rätt till skolskjuts från båda sina adresser. Kammarrätten menar att kommunen istället ska pröva rätten till skolskjuts utifrån den skola som eleven skulle ha placerats i om denne inte valt en annan skola, vilket kan leda till merkostnader för vissa kommuner.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.