Kammarrätten fastslår: Härledd uppehållsrätt får överklagas Admin juni 26, 2024

Kammarrätten fastslår: Härledd uppehållsrätt får överklagas

Domar och rättsfall
Kammarrätten har fastslagit att ett beslut från Migrationsverket om härledd uppehållsrätt enligt EUF-fördraget kan överklagas, trots utlänningslagens begränsningar. Detta är en viktig rättighetsgaranti för personer som beviljats skydd i Sverige och deras familjer.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.