HFD upphäver förhandsbesked om utländsk trust Admin juni 26, 2024

HFD upphäver förhandsbesked om utländsk trust

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) upphävde Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett skatteärende om en utländsk trust som skulle behandlas som en familjestiftelse på grund av dess uppfyllande av kraven på ändamål, förvaltning och rättigheter för förmånstagarna. HFD ansåg istället att det var svårt att avgöra om trusten hade samma funktion som en svensk familjestiftelse eftersom Skatterättsnämnden missade att ta hänsyn till den relevanta utländska rätten som användes för att upprätta trusten.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.