Offentligt biträde nekas ersättning för resor till klienter Admin juni 25, 2024

Offentligt biträde nekas ersättning för resor till klienter

Domar och rättsfall
Offentliga biträden i Sverige nekas ersättning för tidsspillan och resekostnader till klienters hem enligt en nylig dom av Kammarrätten. Domstolen menar att det finns en huvudregel om att möten med klienter bör ske på biträdets kontor om det inte finns särskilda skäl för att frångå regeln. Domstolen påpekade att offentliga biträden spelar en viktig roll i rättssystemet, men det är också nödvändigt att säkerställa en rimlig användning av offentliga medel.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.