HFD fastställer ansvar för sjukpenninggrundande inkomst-ansökan Admin juni 25, 2024

HFD fastställer ansvar för sjukpenninggrundande inkomst-ansökan

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har fastställt att försäkrade personer har ansvar för att lämna korrekta uppgifter till Försäkringskassan för att garantera rättvisa och korrekta beslut om sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassan kan justera oriktiga beslut baserat på nya, korrekta uppgifter, men kan inte lastas för felaktiga uppgifter från den försäkrade.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.