HFD bekräftar gång- och cykelbana mellan Uppsala och Björklinge Admin juni 25, 2024

HFD bekräftar gång- och cykelbana mellan Uppsala och Björklinge

Domar och rättsfall
HFD har bekräftat regeringens beslut att låta Trafikverket fortsätta med planer för en gång- och cykelbana i Uppsala-Björklinge, trots en fastighetsägares oro för negativ inverkan på dennes fastighet. Beslutet visar på vikten av att överväga samhällets behov över enskilda intressen och kan öka trafiksäkerheten och främja en hälsosam livsstil.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.