HFD: 16-åringar omfattas av stöd och service-lagen Admin juni 25, 2024

HFD: 16-åringar omfattas av stöd och service-lagen

Domar och rättsfall
En person som är 16 år kan nu anses omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade, enligt en ny dom från högsta förvaltningsdomstolen i Sverige. Detta innebär att personen kan få stöd och service från kommunen för att hantera sin funktionsnedsättning. Beslutet påverkar också kommunernas ansvar att tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.