Oenigheten i EU kvarstår om förslag mot övergreppsmaterial på nätet Admin juni 24, 2024

Oenigheten i EU kvarstår om förslag mot övergreppsmaterial på nätet

Nyheter

Frågan om det kontroversiella förslaget att bekämpa spridningen av sexuella övergreppsmaterial på nätet (CSAM) har återigen stött på patrull inom EU. Torsdagens ambassadörsmöte i Bryssel, där frågan skulle ha diskuterats, fick i sista stund stryka CSAM-punkten från dagordningen på grund av bristande enighet.

Bakgrund

EU-kommissionens CSAM-förslag, som lades fram av inrikeskommissionären Ylva Johansson i maj 2022, har varit en het potatis ända sedan dess. Förslaget syftar till att tvinga nätjättarna att agera mot spridningen av filmer och bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp. Kritikerna kallar förslaget för ”chat control” och anser att delar av åtgärderna är alltför drastiska och hotar både integritet och yttrandefrihet.

Splittrade åsikter

EU-länderna har haft vitt skilda åsikter om förslaget, vilket har lett till att behandlingen har dragit ut på tiden. Även det kompromissförslag som Belgien, som vårens ordförandeland, tagit fram tycks inte ha fått tillräckligt stöd. Enligt uppgifter till TT plockades CSAM-punkten bort från dagordningen alldeles inför mötet.

– Det är tydligt att det fortfarande finns djupgående oenigheter om hur man bäst ska hantera denna viktiga fråga, säger en anonym EU-källa.

Sverige stödjer kompromissen

Sverige tillhör de länder som var villiga att stödja kompromissen redan på torsdagen. Trots detta återstår mycket arbete innan förslaget kan bli verklighet. Om och när medlemsstaterna kommer överens måste även kompromissförhandlingar hållas med EU-parlamentet, som redan i vintras enades om sin syn på förslaget.

– Vi har sett framsteg, men det är uppenbart att mer tid behövs för att nå en bred enighet, säger en svensk diplomat.

Fortsatta förhandlingar

Belgien, som snart avslutar sitt ordförandeskap i EUministerråd, har bara en dryg vecka kvar och en fullspäckad agenda med andra frågor. När CSAM-förslaget kan tas upp igen är oklart, men det är möjligt att förhandlingarna fortsätter i höst under nästa ordförandeland.

EU-parlamentet vill se en omfattande omskrivning av förslaget, vilket sannolikt innebär att förhandlingarna kommer att dra ut på tiden – om de överhuvudtaget går att få i mål.

Fakta: EU-förslag mot övergrepp

CSAM är en förkortning för material som innehåller sexuella övergrepp på barn. För att bekämpa sexuella övergrepp på nätet föreslog EU-kommissionen i maj 2022 ny lagstiftning som gör det obligatoriskt för förmedlare av nättjänster att göra riskbedömningar för att utröna risken att de utnyttjas av förövare. Nationella myndigheter kan sedan ge order om granskning av nättjänsterna och ge order om borttagande.

Eftersom behandlingen av förslaget har dragit ut på tiden har nuvarande regler om en frivillig granskning förlängts till år 2026 i väntan på en uppgörelse mellan EUmedlemsländer och EU-parlamentet.

Kritiken mot förslaget

Henrik Sköld, SVT Nyheters sociala medier-reporter, har följt utvecklingen kring förslaget och framhåller att kritiken mot det kvarstår.

– Kritiker menar att om man öppnar dörren för att övervaka alla medborgares meddelanden i jakt på denna typ av innehåll, så lämnar man även dörren öppen för andra som vill hitta andra saker, säger Sköld och nämner bland annat potentiella visselblåsare och regimkritiker.

Motståndarna till förslaget anser att det innebär långtgående inskränkningar i den personliga integriteten och kan potentiellt ge myndigheter för stora möjligheter att övervaka människor.

– Vad som är problematiskt och inte beror ju på kontext. Mycket oskyldigt material skulle potentiellt kunna klassificeras som barnpornografi, säger Sköld.

Sammanfattning

EUkamp för att enas om ett effektivt sätt att bekämpa spridningen av övergreppsmaterial på nätet fortsätter att vara en svår och komplex fråga. Med fortsatt splittring bland medlemsstaterna och stark kritik från olika håll, återstår det att se om och när en hållbar lösning kan nås. Förhoppningen är att förslaget i sinom tid ska kunna balansera behovet av att skydda barn med skyddet av individens integritet och yttrandefrihet.