HFD fastställer regeringsbeslut om strandskyddad zon Admin juni 24, 2024

HFD fastställer regeringsbeslut om strandskyddad zon

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt regeringens beslut om att inte ge tillstånd för en fastighetsägare i Göteborgs skärgård att bygga en ny bostad på sin mark på grund av att det skulle skada natur- och kulturvärdena. Beslutet påverkar inte generellt möjligheterna att få förhandsbesked för byggnadsprojekt.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.