HFD: Dataskyddsförordningen omfattas av undantagsbestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen Admin juni 24, 2024

HFD: Dataskyddsförordningen omfattas av undantagsbestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen

Domar och rättsfall
EU:s dataskyddsförordning utgör en lag som förbjuder offentliggörande av personuppgifter, enligt en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige. Domstolen klargjorde att det är upp till enskilda fall att bedöma om det finns ett allmänintresse som motiverar att personuppgifter lämnas ut. Beslutet påverkar journalister och andra som vill få tillgång till personuppgifter för att kunna publicera information.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.