Hovrätten bifaller delvis KMK:s skadeståndstalan mot före detta anställd Admin juni 20, 2024

Hovrätten bifaller delvis KMK:s skadeståndstalan mot före detta anställd

Domar och rättsfall
Kungliga Myntkabinettet har vunnit en delvis skadeståndstalan mot en före detta anställd som sålde mynt som ansågs vara KMK:s egendom. Hovrätten har bifallit KMK:s talan, men bara för en del av de sålda mynten. Beloppet som den före detta anställde ska betala är okänt. KMK har vidtagit åtgärder för att förebygga liknande händelser i framtiden.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.