Begravningsbranschen kräver reglering och tillsynsmyndighet efter SVT:s avslöjanden Admin juni 20, 2024

Begravningsbranschen kräver reglering och tillsynsmyndighet efter SVT:s avslöjanden

Nyheter

Begravningsbranschen hanterar ofta människor i sorg och stora summor pengar, men det saknas systematiska kontroller av verksamheterna. Efter SVT:s granskning av bluffande bolag vädjar nu branschorganisationen Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) om att regeringen inför en tillsynsmyndighet.

En lucka i systemet

Det finns en betydande lucka i dagens system när det gäller begravningsbranschen. Enligt SBF görs inga särskilda kontroller av begravningsbyråer, vilket utnyttjas av oseriösa aktörer. Ulf Lernéus, direktör på SBF, understryker behovet av reglering:

– Det finns inga krav, säger Lernéus. Vi behöver hårdare reglering kring vem som får utföra en bouppteckning.

SVT:s avslöjanden

SVTgranskning har visat flera fall där företag och personer som arbetar med begravningar eller bouppteckningar har vilselett efterlevande på olika sätt. Detta har skapat en stark reaktion inom branschen.

– De missbrukar ett förtroende. Jag skäms, säger Gillis Edman, före detta ordförande i SBF och tidigare verksam i branschen i nära 50 år.

Krav på en tillsynsmyndighet

Runt 400 av landets begravningsbyråer har valt en frivillig auktorisering, men det räcker inte. Edman och SBF har i 15 års tid kämpat för en reglering av branschen. Ett av förslagen är att införa en tillsynsmyndighet, likt den som omfattar mäklarbranschen.

– Familjerätt är ganska komplicerat, många lämnar stora värden efter sig. Nu är det för lätt att komma in i detta – man kan bara sätta upp en skylt på väggen och säga ”nu öppnar jag begravningsbyrå”, säger Edman.

Behovet av skydd och förtroende

Begravningsbyråer spelar en viktig roll i att stödja familjer i sorg och hantera juridiska och ekonomiska frågor efter en persons bortgång. Att det inte finns krav på auktorisation eller reglering innebär att vem som helst kan starta en begravningsbyrå utan att behöva uppfylla specifika standarder eller genomgå bakgrundskontroller.

Detta har lett till situationer där oseriösa aktörer har kunnat utnyttja sårbara människor, vilket framgår av SVTgranskning. Att det saknas reglering och tillsyn har öppnat dörren för bedrägerier och andra oegentligheter, vilket undergräver förtroendet för hela branschen.

Förslag till förbättringar

För att återställa förtroendet och skydda konsumenterna föreslår SBF flera åtgärder:

  1. Införande av en tillsynsmyndighet: En myndighet som övervakar och granskar begravningsbyråers verksamhet för att säkerställa att de följer lagar och etiska riktlinjer.
  2. Hårdare reglering och krav på auktorisation: Inför krav på att alla begravningsbyråer måste vara auktoriserade och uppfylla vissa standarder.
  3. Bakgrundskontroller och utbildning: Obligatoriska bakgrundskontroller och utbildningar för personer som vill starta eller arbeta inom en begravningsbyrå.
  4. Regelbundna inspektioner: Genomför regelbundna inspektioner av begravningsbyråer för att säkerställa att de följer lagar och riktlinjer.

Sammanfattning

Begravningsbranschen står inför betydande utmaningar när det gäller att säkerställa förtroendet för sina tjänster. SVTgranskning har belyst allvarliga brister och oegentligheter inom branschen, vilket har lett till en vädjan från SBF om att regeringen inför en tillsynsmyndighet och hårdare reglering.

För att skydda sårbara konsumenter och säkerställa att de får den respekt och omtanke de förtjänar i svåra tider, är det avgörande att åtgärder vidtas för att reglera och övervaka begravningsbranschen på ett effektivt sätt. Endast genom att införa striktare kontroller och krav kan branschen återställa förtroendet och förhindra att oseriösa aktörer fortsätter att utnyttja människor i sorg.