Åklagare jävig i brottmål – resning beviljas Admin juni 20, 2024

Åklagare jävig i brottmål – resning beviljas

Domar och rättsfall
En åklagare har i en pågående rättegång bedömts som jävig av Helsingborgs tingsrätt då denne tidigare har varit anställd på en advokatbyrå som företrätt en av målsägandena. Resning beviljas och ärendet tas om från början av en annan åklagare för att säkerställa opartiskhet. Jäv är ett vanligt problem inom rättsprocessen och kan leda till att en rättegång ogiltigförklaras eller omprövas.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.