Mannen i Malmö utesluts från flyktingstatus Admin juni 19, 2024

Mannen i Malmö utesluts från flyktingstatus

Domar och rättsfall
Migrationsöverdomstolen har uteslutit en man i Malmö från att vara flykting efter att han ansågs vara ansvarig för en handling som strider mot FN:s syften och grundsatser. Beslutet betyder att mannen inte kan söka asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Detta visar att Sverige tar respekt för grundläggande värderingar och rättigheter på allvar och att flyktingstatus måste förtjänas.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.