Kommuner måste respektera sina regler för skolplacering Admin juni 18, 2024

Kommuner måste respektera sina regler för skolplacering

Domar och rättsfall
Förvaltningsrätten har fastslagit att kommuner inte har rätt att frångå sina egna regler för skolplacering i två nyligen publicerade avgöranden. Detta bidrar till stabiliteten och förutsägbarheten hos skolplacering och skapar lika förutsättningar för alla elever. Det är oklart om kommunerna kommer att överklaga avgörandena.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.