JO kritiserar Polismyndigheten för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter Admin juni 18, 2024

JO kritiserar Polismyndigheten för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Domar och rättsfall
Polismyndigheten har kritiserats av Justitieombudsmannen (JO) efter att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter från en nedlagd förundersökning. JO påpekar att detta utgör ett allvarligt tjänstefel och att myndigheternas skyldighet att biträda i JO:s utredningar är nödvändig för korrekt hantering av ärenden. Det är viktigt att myndigheterna upprätthåller högsta möjliga standard gällande sekretesshantering och delningen av uppgifter till tredje part.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.