HFD fastställer regler för landningsavgift på fiskefartyg Admin juni 18, 2024

HFD fastställer regler för landningsavgift på fiskefartyg

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har slagit fast att befälhavaren på ett fiskefartyg måste betala landningsavgiften för otillåten fångst, även om verksamheten bedrivs av ett aktiebolag. Beslutet kan påverka fiskeföretag i framtiden.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.