Begravningsbyråer i blåsväder: Bedrägerier och förlorade förtroenden Admin juni 18, 2024

Begravningsbyråer i blåsväder: Bedrägerier och förlorade förtroenden

Nyheter

Familjen Thunberg misstänker att Himledalen begravningsbyrå i Göteborg har bestulit Annicka Thunberg på en kvarts miljon kronor efter hennes död. Denna incident är bara ett av många fall som avslöjats genom SVTgranskning av över 300 företag som arbetar med begravningar och bouppteckningar. Granskningen har visat flera fall där efterlevande blivit lurade, vilket väcker allvarliga frågor om förtroendet för begravningsbyråer.

En väns förtvivlan

– Om man inte kan lita på en begravningsbyrå, vem ska man då lita på? frågar sig Annickas vän Ulf Esberg.

Ulf Esberg och Annicka Thunbergs son, Henrik Thunberg, anlitade Himledalen begravningsbyrå efter Annickas död i november 2022. Kort därefter märkte de att något inte stämde. En kvarts miljon kronor försvann från dödsboet med hjälp av en falsk fullmakt, utställd på begravningsbyråns ägare.

SVT:s omfattande granskning

SVT:s granskning av drygt 300 företag som arbetar med begravningar och bouppteckningar visar att flera efterlevande har blivit lurade. Genom att granska domar från de senaste fem åren upptäcktes 40 dödsbon som utsatts för brott i kontakten med fem olika bolag. Totalt har dödsbona lurats på runt 15 miljoner kronor.

Falska metoder och tidigare brott

Nu kan SVT avslöja att Himledalen begravningsbyrås ägare lockar kunder under falskt namn och genom en påhittad anhörighjälpsförening. Genom kontakt med ett 50-tal av byråns kunder framkommer det att flera känner sig lurade, bland annat på pengar. Tidigare anställda vittnar om byråns kontroversiella metoder för att locka kunder.

Ägaren, som ofta nämner sitt tidigare jobb som polis i tidningsartiklar, nämner dock inte att han avskedades från sin polistjänst efter att ha dömts för brott. Han dömdes även 2012 för stöld ur ett dödsbo när han drev en städfirma.

Försök att få rättvisa

Nu försöker Henrik och Ulf med hjälp av en advokatbyrå försätta Himledalen begravningsbyrå i konkurs för att få tillbaka pengarna. Därefter väntar eventuellt en polisanmälan.

Ägaren till Himledalen begravningsbyrå nekar till alla anklagelser. När han konfronterades av SVT sade han kort:

– Jag vill inte prata om det.

Ett systematiskt problem

Fallet med Himledalen begravningsbyrå är tyvärr inte unikt. SVTgranskning har visat att bedrägerier och missbruk av förtroende är utbredda problem inom branschen. Förfalskade fullmakter, vilseledande marknadsföring och otillbörligt utnyttjande av sårbara människor är några av de metoder som används.

Vad kan göras?

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att skydda efterlevande och säkerställa att begravningsbyråer arbetar på ett etiskt och lagligt sätt:

  1. Strängare reglering: Myndigheterna bör införa strängare regler och krav på begravningsbyråer för att förhindra bedrägerier och missbruk.
  2. Kontroller och inspektioner: Regelbundna kontroller och inspektioner av begravningsbyråer kan bidra till att upptäcka och förebygga oegentligheter.
  3. Utbildning och certifiering: Begravningsbyråer bör genomgå obligatorisk utbildning och certifiering för att säkerställa att de har den kunskap och etik som krävs för att hantera sårbara klienter.
  4. Ökad transparens: Begravningsbyråer bör vara transparenta med sina metoder och priser för att bygga upp förtroende hos sina kunder.

Förlorat förtroende

För Henrik Thunberg, Ulf Esberg och många andra som blivit utsatta för bedrägerier från begravningsbyråer är förlusten av pengar bara en del av skadan. Den djupare skadan är förlusten av förtroende för en bransch som borde erbjuda stöd och tröst i en av livets svåraste stunder.

Slutord

Det är av yttersta vikt att säkerställa att begravningsbyråer fungerar på ett etiskt och rättvist sätt. Genom att införa strängare regler, öka kontrollen och utbilda branschens aktörer kan vi skydda efterlevande från att utsättas för ytterligare smärta och förlust.