Preskriptionstid för skadestånd vid kränkningar fastställd Admin juni 17, 2024

Preskriptionstid för skadestånd vid kränkningar fastställd

Domar och rättsfall
En dom från Högsta domstolen i Sverige har fastslagit att dagen för överträdelse av Europakonventionen blir utgångspunkt för preskriptionstiden vid krav på skadestånd. Detta innebär att äldre fall kan anses preskriberade och inte kan drivas i domstol. Domen har väckt debatt kring frågan om huruvida det är rättvist för drabbade att inte kunna få upprättelse för äldre överträdelser av mänskliga rättigheter.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.