HFD halverar skattetillägg i två mål Admin juni 17, 2024

HFD halverar skattetillägg i två mål

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har halverat skattetillägg i två mål på grund av att kammarrätten tog oskäligt lång tid på sig att behandla dem, vilket ansågs både som allvarligt och en brott mot rättssäkerheten. HFD understryker vikten av att rättstillämpningen sker snabbt och effektivt för att undvika liknande problem i framtiden.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.